Víš, že...

EKOvýzva nás učí měnit své návyky, zaměřujeme se na praktické zvládnutí nových situací a hledání nových řešení. V této sekci najdeš jak teoretické informace, tak dobré tipy, jak na to. Informacemi do EKOvýzvy přispěli vždy zastupci neziskových organizací, kteří se dané problematice věnují do hloubky. Pokud budeš hledat více informací, tak se určitě podívej na jejich stránky.

Jak šetrně cestovat

Jak šetrně cestovat

Kdybychom chtěli být maximálně šetrní k životnímu prostředí, ostatním lidem, ale i sobě, tento článek by mohl obsahovat pouhá tři slova: „Pokud možno, necestujte“ (míněno i po skončení pandemie). To se snadno řekne, ale hůř provede. Jak cestovat, aby tě moc netížilo svědomí?  Trendů jako „zero waste“ lze po větším…

Sdílet Celý článek
Pěstuj planetu!

Pěstuj planetu!

Každý osmý člověk trpí hlady. Přitom je na světě dostatek jídla pro všechny, je však nerovnoměrně rozděleno. Tato situace je z velké části důsledkem klimatických změn. Koncem roku 2015 proběhla napjatě očekávaná klimatická konference v Paříži. Ta měla ambiciózní cíl: dosáhnout dohody o zpomalování globálního oteplování a snižování emisí CO2 všemi státy OSN. Zpomalení…

Sdílet Celý článek
Co jsou mikroplasty?

Co jsou mikroplasty?

Mikroplastové částečky, včetně jejich podskupiny, mikrosyntetických vláken, často nazývané mikrovlákna, jsou v současnosti celosvětově přítomné ve vodních i suchozemských ekosystémech. Bez aktivního zákroku se bude množství těchto částeček s průměrem menším než 5 mm rapidně zvyšovat, vzhledem k růstu spotřeby a poptávky po plastech a člověkem vyrobených vláknech v oblečení…

Sdílet Celý článek
5 tipů, jak omezit zbytečné vyhazování potravin

5 tipů, jak omezit zbytečné vyhazování potravin

Skoro třetinu odpadkových košů v domácnostech zaplní zbytky jídla. V celém řetězci jsme na tom my, spotřebitelé, vůbec nejhůř. V EU máme na svědomí na 40 % vyhozeného jídla. Vniveč tak přijde mnoho investovaných peněz, ale i lidské práce a přírodních zdrojů. Jak zvládnout EKOvýzvu bez zbytečně vyhozených potravin? 1. Co nekoupíš, to…

Sdílet Celý článek
Příklady cirkulární ekonomiky z každodenní praxe

Příklady cirkulární ekonomiky z každodenní praxe

V cirkulární ekonomice, oproti té lineární, zdroje a suroviny neustále kolují a využívají se, dokud to jde. Tím se zamezí vzniku odpadu, a navíc se ušetří peníze, energie, materiál a především příroda, protože právě v té z odumřelých organismů vznikají živiny pro ty další, žijící. Zkrátka je to všestranně výhodné. Bohužel…

Sdílet Celý článek
Co je to slow fashion?

Co je to slow fashion?

Každým rokem roste množství vyrobených kusů a zároveň i množství odloženého a vyhozeného oblečení, které tleje na skládkách a tím produkuje spoustu skleníkových plynů. Podle organizace Redress bylo v roce 2015 poprvé vyrobeno více než 100 miliard kusů oděvů a 60 % z nich skončilo na skládce ještě tentýž rok.

Sdílet Celý článek