Jak můžeš snížit svou vlastní uhlíkovou stopu?

Přijmeme-li tezi, že klimatická krize způsobená globálním oteplováním je nejvážnějším problémem, kterému lidstvo čelí, nutně vyvstane otázka, co můžeme/musíme my sami udělat, abychom problém dále nezvětšovali. Širokou paletu různých opatření najdeš dnes již i v běžných médiích. Co ale není úplně snadné najít, je jejich porovnání z hlediska významu pro klima (prioritizace). Naštěstí existuje široce uznávané měřítko, vyjadřující kolik která naše činnost přispívá ke klimatickým změnám, a tím je uhlíková stopa. Jde o součet skleníkových plynů vypuštěných při dané činnosti pro přehlednost přepočítaných na oxid uhličitý CO2 a značí se CO2 ekv. – ekvivalent CO2.

Dalo by se snadno podlehnout alibismu, že my sami toho moc nezmůžeme, že musí něco udělat velké firmy, obec, stát, Čína… zkrátka někdo jiný. Čísla ale mluví jinak. Průměrná uhlíková stopa občana České republiky je 12 tun CO2 ekv. na osobu a rok. Z toho přibližně 5 t (cca 40 %) je přímo v naší moci (bydlení, doprava, jídlo, spotřeba) a 7 t připadá na společnou ekonomiku, se kterou můžeme něco udělat leda nepřímo. Třeba tak, že budeme volit zástupce, kteří chtějí na snižování uhlíkové stopy pracovat. Co se týče Číny, ta má emise na hlavu asi 8 t a z toho ještě nemalá část připadá na výrobky, které se vozí k nám do Evropy, a tedy se vyrábějí kvůli nám.

Nejpoctivější způsob, jak dojít k tomu, kde je smysluplné se snižováním začít, je spočítat si svoji uhlíkovou stopu (třeba tady) a potom začít v kapitolách, kde máš nejvyšší čísla. Konečným cílem je samozřejmě zbavit se emisí v dohledné době úplně, což je v některých oblastech bohužel zatím spíš nemožné, v některých náročné, ale v některých to jde překvapivě hladce.

Pokud se ti do počítání nechce, vyčíslili jsme pro tebe úspory některých klimatických závazků. Výpočty jsou založené na průměrných hodnotách, a tedy pro některé z vás budou platit více a pro některé méně. Pokud není uvedeno jinak, jsou emisní faktory převzaty z manuálu k uhlíkové kalkulačce.

Opatření se dají shluknout do skupin s velice podobnou úsporou skleníkových plynů. Velká část českých emisí je z bydlení. Pokud bydlíš v domě s vytápěním fosilními palivy, můžeš uspořit opravdu hodně:

 • Největší úspory dosáhneš, změníš-li vytápění tvého domku z uhlí na obnovitelné zdroje, roční úspora bude kolem 4000 kg CO2 ekv. za rok za dům.
 • Zrekonstruuješ-li si domek na pasivní standard, ušetříš přibližně 3000 kg CO2 ekv. za rok za dům.

Potom je skupina opatření s velice významnou úsporou. Bude záležet na tvé konkrétní situaci, které z nich bude vhodnější, ale je velice pravděpodobné, že u tebe bude dávat smysl začít některým z nich. Troufáme si říct, že pokud to s ochranou klimatu myslíš vážně a něco z těchto opatření se tě ještě týká, do několika let můžeš, aspoň částečně, přijmout všechna.

 • Změníš-li dodavatele elektřiny na takového, který dodává pouze obnovitelnou energii, ušetříte ročně cca 1800 kg CO2 ekv./rok.
 • Vzdáš-li se jednoho letu mimo Evropu (nejčastější destinace od nás je Dubaj), ušetříte 1700 kg CO2 ekv.
 • Staneš-li se veganem a zároveň teď jíš dost masa a mléčných výrobků, úspora bude asi 1600 kg CO2 ekv./rok.
 • A nakonec zbavíš-li se auta na fosilní paliva, nevypustíš z výfuku 1500 kg CO2 ekv./rok.

Další úspory už budou hodně záležet na tvých návycích:

 • Jeden neuskutečněný evropský let planetě ušetří cca 750 kg CO2 ekv.
 • Nepořídíš-li si velkého psa, roční úspora bude 680 kg CO2 ekv.
 • Omezíš-li frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, můžeš ušetřit i 560 kg CO2 ekv.
 • Snížením teploty v bytě o 2 °C uspoříš 280 kg CO2 ekv.
 • Koupíš-li aspoň polovinu ošacení z druhé ruky, roční úspora bude 185 kg CO2 ekv.
 • Vytřídíš-li 100 % plastů, ušetříš ročně 90 kg CO2 ekv.

Chceš-li vědět, kolik CO2 opravdu ušetříš, spočítej si to v uhlíkové kalkulačce.

Zdroje:

 1. http://uhlikovastopa.cz/themes/basic/assets/doc/manual_US_kalkulacka.pdf
 2. https://www.ceskovdatech.cz/clanek/97-zaletni-cesi-jak-se-vyvijely-destinace-z-prazskeho-letiste/
 3. https://www.czso.cz/documents/10180/50619982/ENERGO_2015.pdf/86331734-a917-438a-b3c2-43a5414083fc?version=1.4
 4. https://www.czso.cz/documents/10180/50619982/15018916025401.pdf/3c02f5a9-c926-4a66-96e7-c0a782afadfa?version=1.0
 5. https://vytapeni.tzb-info.cz/provoz-a-udrzba-vytapeni/17112-emise-co2-a-jejich-dopad-na-hodnoceni-zdroju-v-budovach

Sdílet